باورنکردنی!! قدمت ۲۵ میلیون سال

پیدایش عنصر مس  در کره زمین بر اساس تحقیقات زمین شناسان ، به چیزی حدود ۲۵ میلیون سال قبل برمیگردد . 

بعد از طلا ، مس دومین فلزی است که حدود ۵۰۰۰ سال پیش توسط انسانها کشف گردید . 

ایران که در روی کمربند مس جهان حضور دارد ، از سال ۱۳۴۹ معدن مس در شهر "سرچشمه" در استان کرمان کشف و شروع به استخراج گردید.

News source

19 September 2023 - 18:57

User Review

Total Score

No Comment Post yet

Submit Comment

Your Score