عجب انعکاس جذابی!!

یکی از زیبایی های فلز مس ، صیقلی بودن و انعکاس نور است .

 از آنجا که اکثر اشیاء موجود در منازل ، نور را به خود جذب کرده و بازتابی ندارند ، وجود فلز مس در دکوراسیون منزل ، با قابلیت انعکاس نور ، مانند جواهر ، زیبایی خاصی به فضای داخلی می بخشد .

News source

17 September 2023 - 15:04

Tags

  • دکوراسیون_داخلی
  • انعکاس_نور
  • مس
  • آرامس

User Review

Total Score

No Comment Post yet

Submit Comment

Your Score